Zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac ziemnych

W budownictwie często stosuje się różnego rodzaju prefabrykaty, mogą być to przykładowo mury oporowe, które służą do stabilizacji elementów konstrukcyjnych. Ściany oporowe mogą zabezpieczyć przed obsypywaniem piasku, żwiru, różnego rodzaju materiałów sypkich.

Gdzie wykorzystywane są prefabrykowane mury oporowe?

Mury oporowe stosuje się w budownictwie drogowym, jako elementy budowy tuneli, przejść, kanałów technicznych, często wykorzystuje się je jako elementy konstrukcyjne, które służą do stabilizacji uskoków ziemnych oraz skarp. Podobnie zabezpiecza się nimi tory kolejowe, drogi wodne. Zastosowanie murów oporowych pozwala na wznoszenie budynków, jak również innych konstrukcji w miejscach niesprzyjających, gdzie mamy do czynienia z obsuwaniem się gruntu.

Dodatkowo mury oporowe mają za zadanie stabilizowanie powierzchni w przypadku, jeżeli teren zostanie podzielony na poziomy. Dobrym przykładem mogą być parkingi, jeżeli parking położony jest niżej niż powierzchnia jezdni wówczas zastosowanie murów oporowych w kształcie T lub L odpowiednio zabezpieczy ścianę, sprawi, że konstrukcja będzie solidna. Mury oporowe stosuje się także w przypadku budowy nawierzchni drogowych czy chodników.

 

mury oporowe

 

Zalety wykorzystania murów oporowych z prefabrykatów

Stosowane w budownictwie mury zabezpieczające, oporowe wykonuje się na zamówienie, prefabrykaty następnie trafiają na plac budowy. Dzięki temu można znacznie przyspieszyć prowadzone prace budowlane. Mury oporowe często stosuje się w pierwszej fazie budowy, w celu zabezpieczenia prowadzonych prac należy także pamiętać, aby zostały one umiejscowione na gruncie stabilnym.

Konstrukcje oporowe wykonane są z żelbetonu, są to mury zbrojone, które mogą być dostosowane do dużego obciążenia. Dużą zaletą jest łatwy oraz szybki montaż na miejscu. Oprócz murów o kształcie T oraz L dostępne są także proste bloki, Sprawdzają się w budownictwie drogowym, w przypadku tuneli, wiaduktów, wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona jezdni.

Poszczególne elementy mogą posłużyć do stworzenia ścian oporowych o różnej grubości, mury oporowe prefabrykowane charakteryzuje duża wytrzymałość na napór, zaletą jest możliwość dostosowania elementów do indywidualnych potrzeb klienta. Prefabrykacja murów oporowych znacznie skraca czas budowy, zabezpieczenia terenu, dlatego są to elementy konstrukcyjne chętnie wykorzystywane w przypadku prowadzenia różnych prac budowlanych.